پل میان جاده کرج - تهیه و نصب نئوپرن و درز انبساط

 

اطلاعات پروژه

محصولات: نئوپرن و درز انبساط
کارخانه: Mageba
مشاور: رهاب
کارفرما: شهرداری کرج