پل راه آهن - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

 

 

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری(نئوپرن)
کارخانه: Mageba
مشاور: پی افکن سازه
کارفرما: شهرداری تبریز