پل گل‌کار تبریز - تهیه بالشتک الاستومری(نئوپرن)

 

 

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Mageba
مشاور: پی افکن سازه
کارفرما: شهرداری تبریز
پیمانکار: بتن آذر