پل ابوذر ارومیه - نصب درز انبساط DR 330

 

 

 

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: سازیان
کارفرما: شهرداری ارومیه
پیمانکار: بتن آذر