پل سه سطحی معلم شهر شیراز - تهیه و نصب بالشتک الاستومری(نئوپرن)

 

 

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Mageba
مشاور: گارنو
کارفرما: شهرداری شیراز
پیمانکار: سازمان عمران شیراز