پلهای قطعه 2-الف راه آهن قزوین – رشت - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

 

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
مشاور: هراز راه
کارفرما: توسعه راه ها
پیمانکار: استراتوس