پل ابوذر ارومیه - تهیه و نصب جداساز لرزه ای با میرایی بالا HDRB

 

اطلاعات پروژه

محصولات: جداساز لرزه ای با میرایی بالا (HDRB) 
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: سازیان
کارفرما: شهرداری ارومیه