POLYFLEXD-Advaced PU

اصول

درزهای انبساط شکل پذیر مسدود POLYFLEXD-Advaced PU توسعه ای نوین بر پایه پلیمرهای الاستیک و نسلی جدید از درزهای انبساط شکل پذیر مسدود می باشد. در مقایسه با طراحی درزهای انبساط دیگر، درز انبساط شکل پذیر مسدود مزایایی به شرح زیر دارند: راحتی رانندگی برتر، آلودگی صوتی نزدیک به صفر، آب بندی 100% و امکان نصب در شرایط مختلف.

در این درز انبساط از مصالح با دوام و کاملا الاستیک با مقاومت گسیختگی بالا که در عین حال منجر به ایجاد نیروهای کمی می شود استفاده شده است.

کاربرد

درز انبساط POLYFLEXD-Advaced PU میتواند به هر شکلی از درز از جمله درز مستقیم، زوایای مورب و درزهای T و X درآید. درز انبساط مسدود خصوصا مناسب برای استفاده در پل ها، در پروزه های زیرسازی عظیم معماری و صنعتی از جمله مراکز خرید، پارکینگ ها، ساختمان فرودگاه ها، و ایستگاه های قطار مورد استفاده می باشد.