روش Box-in-Box برای تجدید درزهای انبساط مدولار

اصول

روش "box-in-box" ماگبا، تعویض درزهای انبساط مدولار را بدون هیچگونه تماس و ضربه به سازه پل امکان پذیر می سازد. زیرسازی درز انبساط موجود در جای خود باقی مانده و درز انبساط جدید بر روی آن نصب می گردد.تیرهای تکیه گاهی درز جدید به گونه ای طراحی می گردند که در جایگاه درز قبلی جای گیرند.

کاربرد

روش "box-in-box" بخصوص برای تعویض درزهای انبساط مدولار با کمترین ضربه به سازه پل و در کمترین زمان ممکن مناسب می باشد.