درز انبساط پل ها

اصول

درز انبساط Doshin Rubber شامل زوایای فولادی و سیستم ورقه ای اتصال دهنده فولادی است که با یک بخش الاستومری انعطاف پذیر پوشانده شده است. درز انبساط در پل قادر است در طول مدت عمر مفید، فشار و جابجایی تا 330 میلیمتر را بدون آسیب به سطح یا بخش ساپورت کننده سازه تحمل کند، موجبات رانندگی در شرایط مناسب را فراهم می کند و به خاطر مقاومت لغزشی خطرات احتمالی رفت و آمد در جاده را کاهش می دهد.

مزایا

- دوام بیشتر - محصور شده توسط الاستومر مقاوم در برابر زنگ زدگی - غیر قابل نفوذ نسبت به آب - سطح هموار مقاوم در برابر فرسودگی

اصول

بخش نئوپرن یا NR برای این درز انبساط باید مطابق استانداردهای ASTM D2000 باشد:

Requirements Physical Properties
 60 + 5  Hardness - Shore A
1500 psi  Tensile Strength
 325 % min.  Ultimate Elongation
 35 % max.  Compression Set 22hrs @ 100° C
 No Cracks  Ozone Resistance 25pphm / 20 % strain / 96 hrs / 40° C
 120 % max.  ASTM oil # 3 for 70 hrs @ 100° C
   Heat Resistance : 70hrs @ 100° C
 +15  Change in Hardness
 -15%  Change in Tensile Strength
 -40%  Change in Elongation